Värmepumpar

Syftet med en värmepump är att överföra värme ifrån en kall plats till en varm. Värmepumpen är den tekniska anordning som genomför detta så att man kan ha en skön inomhustemperatur året om. Visst kan det vara skönt att krypa ihop med min älsklingshund i soffan men ibland kan man behöva tillföra lite mer energi utifrån. Värmepumpar kan täcka upp till 95 % av fastighetens värme och varmvattenbehov. En varmvattenpump fungerar på så sätt att den hämtar värmen från vatten, mark eller berggrund för att sedan distribuera denna till bostaden genom ett vattenburet system, ventilationssystem eller genom varmluft.

Olika typer av värmepumpar.

Det finns många olika typer av värmepumpar exempelvis bergvärmepumpar som hämtar värmen från berggrunden, sjövärmepumpar som hämtar värmen från närliggande sjöar, jordvärmepumpar som utnyttjar värmen som finns i jorden och sedan kanske den vanligaste modellen, så kallade luftvärmepumpar. Luftvärmepumpen används vanligen i villor och andra byggnader och tar den energi som finns i luften utomhus för att sedan värma upp fastigheten med. Det finns många olika modeller på luftvärmepumpar, även de som kan utvinna värme ur minusgradig luft.

Det finns tre olika varianter på luftvärmepumpen. Frånluftsvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar samt luft/luftvärmepumpar som är den enklaste varianten att installera och samtidigt den vanligaste modellen. Genom att ta luften utifrån och koncentrera den och flyttar den till insidan av huset likt ett omvänt kylskåp brukar man säga. De flesta luftvärmepumpar av denna modell har fördelen att kunna användas omvänt på varma sommardagar så att man kan ha dessa som air-condition. I många andra värmepumpar har man radiatorer för överföring av värmen till samtliga rum, vilket man inte har i denna typ av värmepump och därför fungerar de bäst i hushåll med öppen planlösning. En vanlig luftvärmepump kostar allt mellan 20,000 och 50,000 kr beroende på kvalité och effekt vilket är billigt i jämförelse med andra typer av värmepumpar.

Dessa luftvärmepumpar finns utvecklade för alla typer av bostäder och klimat samt modeller som monteras på golv eller vägg. Vid användning av exempelvis bergvärmepumpar måste man även borra hål och dylikt, vilket kan vara problematiskt men utnyttjande av luftvärmepumpar tar endast värmen från luften vilket är väldigt smidigt samtidigt som att källan, det vill säga, luften aldrig kan ta slut. En annan väldigt bra fördel med luftvärmepumpar är att de inte behöver någon försumbar mängd el, samtidigt som de sänker elbehovet med 3,500 – 5000 kWh per år om man dessutom väljer att sänka innetemperaturen någorlunda kan man på så sätt förbruka upp till 10 % mindre el, vilket gör luftvärmepumparna till ett väldigt bra miljöval.

Nackdelar med värmepumpar

Det som kan vara en nackdel med luftvärmepumpar är att vid kyligare breddgrader, liksom största delarna i Sverige, kan man behöva kompletterande eller ibland helt ersättande uppvärmning. Vissa luftvärmepumpar avger ganska höga ljudnivåer man bör således höra med sin kommun innan man installerar en sådan då de kan betraktas som buller. På senare tid har det kommit många nya typer av luftvärmepumpar som man kan beställa på diverse utländska hemsidor, främst kinesiska. Även om man blir lockad av det billiga priset på dessa bör man vara försiktig med att beställa från dessa då de kan i princip vara helt odugliga. Man bör hålla sig till ett känt fabrikat och få luftvärmepumpen installerad av någon professionell för att allt ska fungera på bästa sätt.