När du behöver en trädfällare

Träd för trädfällare

Ibland kan det vara så att man har ett träd på sin tomt som inte passar in eller täcker en del av sikten och därför kan man vilja bli av med detta. Den maskin som används för att avlägsna träden kallas för trädfällare och de finns i lite olika mått, beroende på vad för slags träd som skall kapas ner. De som arbetar med att genomföra professionella avverkningar på träden kallas även de för trädfällare och de flesta har genomgått en så kallat arborist utbildning på två år som gör de kunniga inom de främsta som har med träd att göra, de är så kallade trådvårdsspecialister.

Som privatperson med tomt får man såklart inte fälla kommunens träd eller eventuellt grannens träd som är på dennes mark. I många fall är det även ett krav på ett godkännande innan man får anställa en trädfällare för att fälla träd på egen mark med. Trädfällarna brukar se till så att man fått detta godkännande ifall det krävs, innan de genomför arbetet. Anledningen till att fälla trädfällare är sväljklart för att arbetet ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Mindre träd kan många tycka att man kan klara av att fälla själv med hjälp av en motorsåg, vilket i vissa fall går, dock kan det vara bra att anställa professionella som ser till att marken under inte får någon skada.

Arboristerna är ett företag som jobbat som trädfällare i många år. De har koll på alla regler som finns kring trädfällning och vad du som privatperson får göra. Kolla in deras hemsida när du behöver hjälp av en trädfällare.

I samband med trädfällningen väljer många även att tillämpa stubbfräsning på den delen som blir kvar, vilket arboristerna i nästan alla fall kan hjälpa till med. Eftersom att trädfällningen alltid lämnar kvar delen längst ner på trädet så kan man inte utnyttja tomten till fullo, utan att göra sig av med den med. Genom stubbfräsning som arboristerna kan genomföra så tar man bort även den sista delen och de utbildade arboristerna ser till så att marken inte lämnas med skador.

Som privatperson med tomt får man såklart inte fälla kommunens träd eller eventuellt grannens träd som är på dennes mark.

Trädfällare som används finns i flera olika utseenden har som sagt till uppgift att avlägsna ett träd från tomten. I många fall så är trädet placerat i väldigt komplicerade ytor där risken för att skada omgivningen kan vara väldigt stor. I dessa fall finns trädfällare som fungerar genom att kapa av mindre delar uppifrån för att på så sätt säkerställa och minimera risken för att något annat ska ta skada. Det finns även andra uppsättning av trädfällare som används då träden är på väldigt små ytor och därmed får inte de vanliga trädfällarna riktigt plats. I dessa fall finns det speciella maskiner som används för att kunna genomföra arbetet. Det finns även de trädfällare som används för att avverka skog. I dessa fall brukar man inte bry sig om träden faller ner på någonting och därför så fungerar dessa maskiner enbart som stora sågar som kan kapa av massvis med träd på väldigt kort tid.

Oavsett typ av träd som skall fällas så finns det arborister med trädfällare som fungerar till alla typ av områden och alla typer av träd. Trädspecialisterna som arbetar med detta finns runt om i hela landet och på så sätt behöver man aldrig oroa sig för att behöva genomföra detta arbete själv, även om det kan kosta en slant.