Namnskyltar med gravyr

Gravyr innebär att man ristar in något i ett föremål. Ofta graverar man på stål, glas eller sten. Konsten att gravera har funnits väldigt länge och man har genom tiderna graverat för många olika ändamål. Idag är det vanligt att man graverar smycken, namnskyltar och i synnerhet vigselringar. På vigselringar är det vanligt att man graverar in antingen ett datum eller exempelvis namnet på sin partner. Det vanligaste är att man graverar på insidan av vigselringen men det går även att gravera på utsidan av ringar. Förutom ringar är det även vanligt att man graverar brickor som man sedan kan sätta på ett halsband. Att gravera är ett sätt att sätta stämpel på ett smycke som aldrig försvinner.

Vidare så är det vanligt att man använder sig av gravyrtekniken om man vill gravera en namnskylt. Att gravera en skylt innebär att texten eller symbolerna på skylten blir väldigt tydliga och inte slits bort med tiden eller på grund av hårda väderförhållande. Mindre skyltar som sitter på exempelvis maskiner i industrin kan ha kortare instruktioner ingraverade för att alltid finnas tillgängliga för personalen som använder sig av maskinen.

Idag är graverade gravstenar väldigt vanligt, just graverade gravstenar har varit vanligt väldigt länge och är ett fint sätt att minnas en bortgången person. Namnet och årtalen som personen har varit i livet är det vanligast att gravera in på en gravsten. Men det går även att gravera in detaljer på gravstenen som exempelvis duvor eller avbildningar av blommor. Gränsen för vad man kan gravera är väldigt bred och det är bara fantasin som sätter stopp för vad man graverar. Priserna för att gravera en gravsten kan skilja sig mycket beroende på vad det är som ska graveras och hur pass omfattande graveringen är.

Utbudet av graveringsfirmor är stort och framförallt i de större städerna i landet går det att hitta många aktörer som arbetar med gravering. Om man är osäker på vilken graverare man ska anlita kan det vara bra att titta på tidigare verk för att bilda sig en uppfattning om vilken kvalité graveraren håller.

Tidigare gjordes all gravyr manuellt och man hackade fram bokstäver eller mönster i materialet. Nuförtiden är det vanligare att gravören använder sig av moderna verktyg som är tillverkade just för att underlätta gravyrarbetet. Vid väldigt små detaljer som exempelvis vid gravering av vigselring används ofta lasermärkning. Lasermaskinen har en förmåga att kunna gravera väldigt små detaljer och resultatet blir väldigt vackert och detaljerat med hjälp av den senaste tekniken.

Gravyr kan även kallas för inristning och det innebär ofta precis samma sak men är bara ett annat uttryck för att gravera. Tekniken går att använda på de flesta material men är väldigt lätt att applicera på trä. På så sätt kan man göra väldigt vackra namnskyltar som exempel. Att göra en inristning på trä går enkelt att göra för hand då trä är ett mjukt material. Trots att det är ett mjuk material blir resultatet av en inristning i trä mycket bra och varar väldigt länge.

Can You Etch It - Social media refrigerator magnets - Laser engraved

photo by: