Isolatorer

isolator

Isolatorer är inte något som de flesta tänker på även om alla dagligen kommer i kontakt med sådana. Vad som egentligen menas med isolatorer är inte heller något som de allra flesta känner till men är egentligen väldigt enkelt. För isolatorer är material som isolerar och då mot saker som värme eller elektricitet. Utan isolatorer hade den värld vi lever i idag aldrig kunnat existera.

Tänk dig en mobiltelefon som inte är säker då det inte finns något som stoppar strömmen från att åka igenom din kropp. Tänk dig en dator som du inte kan röra utan att vara rädd för att få el i dig. All modern teknologi hade varit omöjlig utan isolatorer men inte nog med det.

Tänk dig ett hus eller hem som inte kan behålla värmen ordentligt. Där värmen bokstavligen sipprar ut genom väggar och tak. Sverige hade under stora delar av året varit helt obeboeligt då det helt enkelt varit för kallt i våra hem. Det andra alternativet är att kostnaden för att hålla våra hem uppvärmda hade varit astronomiska.

Därför är det konstigt att vi inte i en större utsträckning tackar isolatorerna för det underbara arbete de gör. Men anledningen är att det är en sådan självklart bit att vi inte ens tänker på dem.

Vad menas med isolatorer?

För den som inte har någon större koll på vad som menas med isolatorer är det material som inte leder värme eller el. Det finns olika material som är mer eller mindre lämpade för att agera som isolatorer. En del skyddar både mot värme och el och andra leder inte el men i en viss utsträckning värme.

Ett enkelt exempel är handtagen på våra kastruller som ofta är täckta i ett gummimaterial. Utan det materialet hade handtagen inte gått att röra då de helt enkelt varit för varma. Metall leder nämligen värme väldigt bra och på ett sätt som gummit inte gör. Det betyder dock inte att gummi kan skydda mot all värme utan även en isolator har begränsningar.

Samma princip gäller glas som isolerar väldigt bra och klassas ofta som en av de många isolatorer som finns även om det inte är lika utspritt som många andra av materialen. Men tänk dig ett hem utan fönster som höll värmen inomhus och som istället släppte ut värmen. Det hade inte gått att bo i de hem vi har idag.

Så med isolatorer menas helt enkelt material som isolerar från värme eller el.

Vad används isolatorer till idag?

Det främsta användningsområdet för isolatorer idag är framförallt inom elektronik och teknologi. Utan isolatorer hade vi som sagt inte kunnat använda våra många apparater på ett säkert sätt och troligtvis hade de aldrig uppfunnits. Om möjligheten inte funnits att använda el på ett säkert sätt hade vi heller inte använt oss av det.

Även om gummihandtagen på kastruller är relativt nytt i jämförelse mot under hur lång tid kastruller funnits är det något som förenklar våra liv. Vilket även är en av de främsta orsakerna till hur isolatorer används idag.