Elbolag som sätter miljön först

elbolag-med-vindkraftverk-och-lokal-producerad-el

På elmarknaden i Sverige finns det stora skillnader i både pris och miljöpåverkan på all el. Det gör att elförsäljning främst idag sker från såkallat gröna elbolag. Detta har blivit den snabbast växande marknaden på den svenska elmarknaden då allt fler konsumenter vill ha grön el.

Men det är inte så enkelt som man kan tro när det gäller elförsäljning i Sverige. Det finns nämligen hårda regleringar på elmarknaden. Därför kan tillexempel inte ett bolag både tillverka och sälja el och ha sina egna elledningar. Detta för att det inte ska bli en monopol. Det gör även att kostnaden för elen håller sig någorlunda stabilt. Det hade troligtvis blivit billigare om bolagen som sysslade med elförsäljning också fått äga sina egna ledningar. Då hade de kunnat konkurrera på ett helt annat sätt än vad som sker idag.

VB-Energi säljer miljömärkt och lokalproducerad el. De är ett elbolag som sätter dig som kund tillsammans med miljön först.

Hur fungerar elförsäljning?

Elförsäljning fungerar på ett enkelt sätt i Sverige. Det går till som så att elbolagen antingen köper in elen från producenter eller gör egen. Beroende på hur stora elbolagen är så kan det skilja sig om de använder sig av svensk tillverkad el eller inte. Då det finns flera företag som köper in el från våra grannländer då det blir billigare än att tillverka i Sverige. Men det beror helt och hållet på vilket bolag det gäller. Då det finns flera bolag i Sverige som tillverkar sin egen el. Men med elförsäljning kan man också mena enbart elproducenterna. De tillverkar och säljer sedan sin el till elbolag som säljer vidare till slutkonsument. Men det vanligaste bland de stora elbolagen är att de har sin egen produktion. Och köper enbart in el när efterfrågan är högre än de kan producera.

Elförsäljning kan hjälpa dig spara pengar!

Om du inte har ett bra elbolag idag så kan det betyda enorma skillnader i pris. Och kosta dig tusentals kronor varje år i extra kostnader. Detta för att skillnaden mellan elbolag faktiskt är mycket större än vad man tror. Många små elbolag har dessutom en lokal produktion i närområdet. De kan då spara in stora summor pengar jämfört med andra bolag som inte har en lokal produktion. Sedan Sverige delades in i olika el zoner så har det blivit billigare med el i vissa områden. Medan andra har fått det dyrare. Men att välja rätt elbolag som sysslar med elförsäljning kan göra först och främst att din miljöpåverkan minskar rejält. Då det skiljer sig mellan grön och icke grön el. El som kommer från förnybara källor klassas oftast som grön el.

Elförsäljning i Sverige, hur fungerar det?

Sverige är indelat i olika el zoner som gör att vissa delar av landet har tillgång till el med väldigt låga kostnader. Främst norra delen av Sverige har väldigt låga elkostnader då en stor del av produktionen sker i det området. Medans södra delen av Sverige har betydligt högre priser då produktionen inte täcker vad det området använder. Därför sker det en stor import från tillexempel Tyskland och Danmark och det är dyrare än lokaltillverkad el.