Behöver ni hyra en container i stockholm?

hyra container i Stockholm

Att hyra en container kan vara ett mycket smidigt sätt om man är i behov av att kasta en stor mängd grovt avfall. Det finns många olika typer av containrar och det finns även containers i många olika utformningar. Beroende på hur containern är utformad så kan man transportera dem på olika sätt. I Stockholm finns det många olika företag som erbjuder uthyrning av containers. SMLBC och Sita är två företag som har som tjänst att erbjuda uthyrning av containers.

Hur får man sin container

Företag som hyr ut container brukar ofta även erbjuda sig att frakta containern till en leveransadress. Vad som också brukar ingå är att företaget kommer och hämtar containern när den är full. I Stockholm finns det två olika sätt att hyra container på, antingen så hyr man en container under en bestämd tid till ett bestämt pris. Denna uthyrningsmetod kallas för fast pris och innebär att man betalar ett fast pris redan när man hyr containern och man vet precis hur länge man ska hyra den. Ett annat sätt att hyra container i Stockholm är att göra det med ett rörligt pris. Det innebär att du hyr containern och betalar dags- eller veckohyra på containern och kan i princip låta den stå hur länge som helst så länge man betalar för sig. När containern sedan är full så kontaktar man företaget som kommer och hämtar den och tömmer den. Om man önskar är det ofta möjligt att få tillbaka containern tom igen och fortsätta på hyrningstiden.

Det sägs att de första container liknande lådorna byggdes redan under 1700-talet någonstans i England. Visserligen var de byggda av trä men tanken med trälådorna var ungefär densamma som tanken med containers är idag. De containerliknande lådorna användes främst för att transportera stora mängder kol. Sedan har utvecklingen av containers fortsatt i en stadig takt och det har idag utvecklats containers i många olika modeller.

En av de vanligaste containertyperna i Stockholm är liftdumpercontainern. Den fungerar som så att containern lyfts på och av med hjälp av en lastbil och man spänner fast containern med kedjor som fäst på containern.

Stockholm är en storstad och det rör sig många personer på gatorna i Stockholm. Om man ska hyra en container i Stockholms tätort kan det vara smart att välja en modell som kallas för en heltäckt container. Det är en container som är helt täckt med både golv, väggar och tak. Sedan finns det öppningsbara luckor i containern där man kan kasta saker. Att hyra en heltäckt container i Stockholm är smidigt om man planerar att lämna containern obevakad över nätterna. Luckorna på containern är låsbara och det förhindrar att någon kan stjäla materialet som man har slängt eller förvarar i containern.

För att hyra en container i Stockholm så varierar priset på grund av olika faktorer. Exempelvis så beror det på vilken modell man vill hyra men även om man vill att det ska ingå leverans och bortfraktnings transport. I de flesta fall så är det väldigt svårt att transportera en container själv och därav så är det många företag som hyr ut containers där det ingår frakt av containern.